» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 lutego 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 96/444/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków przy Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach.

Symbol: 96/444/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/443/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część zachodnia i część wschodnia.

Symbol: 96/443/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/442/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach.

Symbol: 96/442/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/441/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej

Symbol: 96/441/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/440/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 42/217/2007 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Symbol: 96/440/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/439/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XX sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 96/439/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 96/438/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 04 lutego 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zasad i warunków używania sztandaru Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 96/438/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »