» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 stycznia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 94/434/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2008 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Symbol: 94/434/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 94/433/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Gabriela Przykuta, do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw z zakresu zarządu drogami powiatowymi.

Symbol: 94/433/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 94/432/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Zakładu Budżetowego w 2007r.

Symbol: 94/432/2008

Data wprowadzenia: 2008-02-13

WIĘCEJ »