» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2008 roku

Uchwała Nr 91/423/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.Symbol: 91/423/2008

Uchwała Nr 91/423/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 14 stycznia 2008 roku

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały  Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Załącznik nr 1 do uchwały nr 91/423/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2008 roku

Uchwała nr......./......./.........

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ..............................

 

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) w związku  z art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku  o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§1

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Radę Miasta Rudy Śląskiej projekt uchwały w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-01-24

Wyświetleń: 916

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-01-24

« POWRÓT

WYDRUK