» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2008 roku

Uchwała Nr 91/422/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi w Tarnowskich Górach, z siedzibą przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku tzw. "Dworku mieszczańskiego z XVIII wieku" przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/624/66, decyzją z dnia 28 maja 1966 rokuSymbol: 91/422/2008

Uchwała Nr 91/422/2008

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 14 stycznia 2008 roku

 

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi w Tarnowskich Górach, z siedzibą przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku tzw. "Dworku mieszczańskiego z XVIII wieku" przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/624/66, decyzją z dnia 28 maja 1966 roku

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późniejszymi zmianami) -

 

 

Zarząd Powiatu

 

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi w Tarnowskich Górach, z siedzibą przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, dotacji w wysokości 81.313,00 zł (brutto) z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku tzw. "Dworku mieszczańskiego z XVIII wieku" przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/624/66, decyzją z dnia 28 maja 1966 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 91/422/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2008 roku

 

Uchwała Nr.................. 

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ..........................

     

 

w sprawie udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi w Tarnowskich Górach, z siedzibą przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku tzw. "Dworku mieszczańskiego z XVIII wieku" przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/624/66, decyzją z dnia 28 maja 1966 roku

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami) oraz § 7 uchwały Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, zmienionej uchwałą Nr VIII/91/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Udziela się Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi w Tarnowskich Górach, z siedzibą przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, dotacji w wysokości 81.313,00 zł  (brutto) z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku tzw. "Dworku mieszczańskiego z XVIII wieku" przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/624/66, decyzją z dnia 28 maja 1966 roku

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2008-01-24

Wyświetleń: 826

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-01-24

« POWRÓT

WYDRUK