» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 stycznia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 90/420/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej

Symbol: 90/420/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/419/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno -Handlowej w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.

Symbol: 90/419/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 90/418/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle Śląskim Pani Janinie Cieśla.

Symbol: 90/418/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/417/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Karchowicach ul. Bytomska 47 - placówki opiekuńczo-wychowawczej działającej jako jednostka organizacyjna Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 90/417/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/416/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 90/416/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/415/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3.

Symbol: 90/415/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/414/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: 90/414/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/413/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sobieskiego 5.

Symbol: 90/413/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/412/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 10 z siedzibą w Nakle Śląskim ul. Morcinka 9.

Symbol: 90/412/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 90/411/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Nakle Śląskim ul. Morcinka 9.

Symbol: 90/411/2008

Data wprowadzenia: 2008-01-17

WIĘCEJ »