» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Audytor Wewnętrzny

Kompetencje Audytora wewnętrznego§ 60.

Audytor wewnętrzny

 

Audytor wewnętrzny prowadzi ocenę kontroli zarządczej funkcjonującej w Starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, w szczególności:

1)     opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka,

2)     przeprowadzenie zadań zapewniających na podstawie rocznego planu audytu,
a w uzasadnionych przypadkach również poza planem audytu, mających na celu dostarczenie niezależnej i obiektywnej oceny w zakresie adekwatności, skuteczności oraz efektywności kontroli zarządczej,

3)     sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań zapewniających,

4)     sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni,

5)     prowadzenie czynności audytowych o charakterze doradczym mających na celu usprawnienie działań jednostki.


Osoba wprowadzająca dokument: Seweryn Cierpioł

Data wprowadzenia: 2018-03-28

Wyświetleń: 1488

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Seweryn Cierpioł, dnia: 2012-01-13
Edycja dokumentu: Seweryn Cierpioł, dnia: 2016-02-15
Edycja dokumentu: Seweryn Cierpioł, dnia: 2016-02-15
Edycja dokumentu: Seweryn Cierpioł, dnia: 2018-03-28
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK