» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Kontroli

Kompetencje Wydziału Kontroli§ 59

Wydział Kontroli

 1. Do zadań Wydziału Kontroli w zakresie  kontroli wewnętrznej i zewnętrznej należy: 

1)     opracowanie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Starostę,

2)     prowadzenie działalności kontrolnej w Wydziałach Starostwa i powiatowych jednostkach organizacyjnych w wytypowanych dziedzinach zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli oraz doraźnym poleceniem Starosty na zasadach określonych przez Starostę w drodze zarządzenia,

3)     prowadzenie działalności kontrolnej w innych podmiotach niż Wydziały Starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne w zakresie przekazywanych im środków finansowych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli oraz doraźnym poleceniem Starosty na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

4)     opracowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,

5)     ewidencjonowanie protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych z kontroli realizowanych
w Starostwie przez organy kontroli zewnętrznej.


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data wprowadzenia: 2017-09-01

Wyświetleń: 975

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-02
Usunięcie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2011-07-05
Edycja dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2012-03-21
Edycja dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2012-05-29
Edycja dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2014-07-28
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2015-09-28
Edycja dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2015-10-22
Edycja dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2017-09-01
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK