» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2007 r.

uchwała nr 79/376/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie powierzenia zadań, w przedmiocie administrowania Rodzinnym Domem Dziecka w Karchowicach ul. Bytomska 47, pełnomocnikowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach                                                  Uchwała Nr 79/376/2007
                                                      Zarządu Powiatu
                                                  w Tarnowskich Górach
                                                z dnia 26 listopada 2007 roku

w sprawie powierzenia zadań, w przedmiocie administrowania Rodzinnym Domem Dziecka w Karchowicach ul. Bytomska 47, pełnomocnikowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

 Na podstawie § 17 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach


                                                           Zarząd Powiatu
                                                               uchwala:

                                                                   § 1
1. Powierzyć z dniem 27 listopada 2007 roku Panu Dariuszowi Łuczakowi jako pełnomocnikowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach zadania polegające na administrowaniu Rodzinnym Domem Dziecka w Karchowicach, ul. Bytomska 47 do dnia zatrudnienia dyrektora     lub podjęcia przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały o likwidacji niniejszej jednostki.
2. Zatrudnić Pana Dariusza Łuczaka na podstawie umowy o pracę zawartej na czas wykonywania zadań określonych w pkt 1.

                                                                    § 2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

                                                                    § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data dokumentu: 2007-11-26

Data wprowadzenia: 2007-12-03

Wyświetleń: 907

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2007-12-03
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2007-12-03
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK