» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Kompetencje Powiatowego Rzecznika KonsumentówSymbol: RK

Fragment Uchwały Nr 233/991/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

 

§ 62

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1.       Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania Powiatu w zakresie ochrony praw
i interesów konsumentów określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych, w szczególności:

1)      zapewnianie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2)      składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3)      występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4)      współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5)      podejmowanie działań o charakterze edukacyjno- informacyjnym,

6)      wytaczanie powództw cywilnych na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczących się w ich sprawach postępowań w oparciu o przepisy ustawy Kodeksu postępowania cywilnego,

7)      pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

8)      występowanie z roszczeniem zaniechania nieuczciwej praktyki konsumenckiej na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

2.    Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedkłada w terminie do dnia 31 marca każdego roku Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je Delegaturze Urzędu Ochrony Konsumentów w Katowicach.

3. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura.


Osoba wprowadzająca dokument: Renata Krus

Data dokumentu: 2012-02-14

Data wprowadzenia: 2017-09-04

Wyświetleń: 1061

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-06-02
Edycja dokumentu: Adam Vogt, dnia: 2007-08-30
Edycja dokumentu: Adam Vogt, dnia: 2010-03-10
Edycja dokumentu: Renata Krus, dnia: 2012-02-14
Edycja dokumentu: Renata Krus, dnia: 2017-09-04
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK