» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.

Uchwała nr 62/324/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie poparcia działań Samorządu Województwa Śląskiego podejmowanych na rzecz organizacji EURO 2012 w naszym regionieSymbol: 62/324/2007

Uchwała nr 62/324/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 września 2007 roku

 

w sprawie poparcia działań Samorządu Województwa Śląskiego podejmowanych na rzecz organizacji EURO 2012 w naszym regionie.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późń. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie poparcia działań Samorządu Województwa Śląskiego podejmowanych na rzecz organizacji EURO 2012 na terenie województwa śląskiego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzą się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

Załącznik do uchwały nr 62/324/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku.

 

 

Uchwała Nr ...............

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ........................

 

w sprawie poparcia działań Samorządu Województwa Śląskiego

na rzecz organizacji EURO 2012 na terenie województwa śląskiego

 

 

            Na podstawie art. 7a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Udzielić poparcia dla działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego na rzecz przyznania Województwu Śląskiemu organizacji imprez w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-10-12

Wyświetleń: 837

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-10-12

« POWRÓT

WYDRUK