» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.

Uchwała nr 62/319/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 117/852/2004 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości zmieniona Uchwałą nr 201/1363/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12.12.2005 r. i Uchwałą nr 266/1798/2006 z dnia 24.11.2006 r.Symbol: 62/319/2007

Uchwała nr 62/319/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 września 2007 roku

 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 117/852/2004 Zarządu Powiatu z dnia 29.09.2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości zmieniona Uchwałą nr 201/1363/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12.12.2005 r. i Uchwałą nr 266/1798/2006 z dnia 24.11.2006 r.

 

Na podstawie art. 7, art. 8 i 8a, art. 9 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 31 poz. 266 z 2005 r. - tekst jednolity z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXI/184/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27.04.2004 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

1.            Zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:

Stawkę bazową czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wyposażonego w centralne ogrzewanie, gaz przewodowy oraz łazienkę i wc ustala się w wysokości 4,20 zł.

 

 

2.      Zmienia się treść  § 3, który otrzymuje brzmienie:

Stawka bazowa czynszu określona w § 1 ulega obniżeniu o następujący procent z tytułu:

 

Lp.

Czynniki

%

1

Położenie w strefie II

15

2

Położenie w strefie III

30

 

3.      W § 8 dodaje się pkt. 4 o następującym brzmieniu :

Jeżeli stawka wyliczona zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej uchwały zrówna się lub przekroczy stawkę z przetargu dalsze podwyżki postępować będą na zasadach wynikających z niniejszej uchwały

 

 

§2

Pozostała treść przedmiotowej uchwały pozostaje bez zmian.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Budżetowego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.02.2008 r.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-10-12

Wyświetleń: 857

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-10-12

« POWRÓT

WYDRUK