» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.

Uchwała nr 62/317/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwach Brynek i TworógSymbol: 62/317/2007

Uchwała nr 62/317/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 września 2007 roku

 

w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwach Brynek i Tworóg

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17, pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr 80 poz. 717z późn. zm).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

Pozytywnie zaopiniować projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwach Brynek i Tworóg

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-10-12

Wyświetleń: 795

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-10-12

« POWRÓT

WYDRUK