» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.

Uchwała nr 62/316/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmia0ny uchwały nr 42/217/2007 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne.Symbol: 62/316/2007

Uchwała nr 62/316/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 września 2007 roku

 

w sprawie zmia0ny uchwały nr 42/217/2007 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Do załącznika nr 1 do uchwały nr 42/217/2007 Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2007 roku
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne wprowadza się następujące zmiany:

1.       rozdział IV otrzymuje brzmienie:

"Zamówienia o wartości szacunkowej od 3.000 EURO do 14.000 EURO."

2.       ustęp 5 w rozdziale IV otrzymuje brzmienie:

"Z postępowania o wartości szacunkowej od 3.000 EURO do 14.000 EURO sporządza się protokół - notatkę służbową, o ile zakup towaru, usługi lub robota budowlana nie jest dokumentowana w inny sposób."

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-10-12

Wyświetleń: 807

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-10-12

« POWRÓT

WYDRUK