» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.

Uchwała nr 62/315/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie umorzenia spłaty raty pożyczki udzielonej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przypadającej do spłaty w roku 2007.Symbol: 62/315/2007

Uchwała nr 62/315/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 września 2007 roku

 

w sprawie umorzenia spłaty raty pożyczki udzielonej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przypadającej do spłaty w roku 2007.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1, ppkt g i § 3 Uchwały Nr XXXIX/362/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad umorzenia oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Umorzyć ratę pożyczki Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przypadającej do spłaty w roku 2007 w wysokości 200 000,00zł.

2.       Dokonać zwrotu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach spłaconej w 2007 roku pożyczki  w wysokości 133.328,00zł.

3.       Zwrot spłaconej pożyczki nastąpi w terminie do dnia 30 września 2007r.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-10-12

Wyświetleń: 730

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-10-12

« POWRÓT

WYDRUK