» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.

Uchwała nr 62/314/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie: darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości położonych w Radzionkowie przy ul.Sikorskiego 7a, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.Symbol: 62/314/2007

Uchwała nr 62/314/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 września 2007 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie: darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości położonych w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7a, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przyjąć autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie: darowizny na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości położonych w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7a, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego. Autopoprawka nadaje nową treść § 2 w brzmieniu:

 

 

Przekazać w drodze darowizny, na rzecz Województwa Śląskiego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego 7a, stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmującej zabudowaną częścią budynku internatu działkę gruntu nr 1732/23, o powierzchni użytkowej 0,0308ha, zapisaną w KW nr 75835 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-10-12

Wyświetleń: 830

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-10-12

« POWRÓT

WYDRUK