» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.

Uchwała nr 62/313/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg.Symbol: 62/313/2007

Uchwała nr 62/313/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 września 2007 roku

 

w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg.

 

 

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Skierować do Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tworóg prowadzenia zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Załącznik do uchwały nr 62/313/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 września 2007 roku

 

Uchwała nr ......................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ...............................

 

w sprawie powierzenia Gminie Tworóg zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tworóg.

 

Na podstawie art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2,3 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.             Powierzyć Gminie Tworóg zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres od 01.11.2007r. do 30.04.2008r.

2.             Na wykonanie zadań określonych w pkt 1 przeznaczyć środki w wysokości 125 000 zł (brutto), które zostaną przekazane w oparciu o porozumienie zawarte z Gminą Tworóg.

3.             Do zawarcia porozumienia upoważnia się Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach.

4.      Nadzór nad realizacją porozumienia powierzyć Zarządowi Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-10-12

Wyświetleń: 833

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-10-12

« POWRÓT

WYDRUK