» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Tytuł:  Uchwała nr 53/264/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok".

Symbol: 53/264/2007

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 53 - 264 - 2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/265/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 53/265/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 53/263/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną.

Symbol: 53/263/2007

Data wprowadzenia: 2007-08-03

WIĘCEJ »