» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XI z dnia 27.06.2007r.

Uchwała Nr XI/121/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego, obejmującego nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Szwedzkiej.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XI/121/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego, obejmującego nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Szwedzkiej.

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 12, pkt 8, lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z § 11 Uchwały Nr XXI/184/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (z późn. zm.).


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie mienia opisanego poniżej:
Nieruchomość zabudowana budynkiem apteki, położona w Tarnowskich Górach przy ulicy Szwedzkiej w Tarnowskich Górach, obejmująca działkę gruntu nr 2948/83 o pow. 0,1600 ha, uregulowaną w Księdze Wieczystej KW nr 73517, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.


§ 3

Traci moc zapis § 1 ust. 7 Uchwały Nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (29.06.2007)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.

 

 

 

 


 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Kula

Data wprowadzenia: 2007-06-29

Wyświetleń: 971

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Kula, dnia: 2007-06-29

« POWRÓT

WYDRUK