» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XI z dnia 27.06.2007r.

Uchwała Nr XI/118/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Gminie Radzionków, stanowiącej działkę gruntu nr 1732/23.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XI/118/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Gminie Radzionków, stanowiącej działkę gruntu nr 1732/23.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 12, pkt 8a oraz art. 47, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XXI/184/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (z późn. zm.) w związku z § 5, pkt 1, ppkt 2 Załącznika nr 1 ww. Uchwały.


Rada Powiatu
Uchwala:


§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gminie Radzionków przy ul. Sikorskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 1732/23 o pow. 0,0308 ha, zabudowanej w części budynkiem internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, będącej własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu spółki TRITEX II.


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (29.06.2007)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.
 

 

 


 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Kula

Data wprowadzenia: 2007-06-29

Wyświetleń: 1003

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Kula, dnia: 2007-06-29

« POWRÓT

WYDRUK