» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XI z dnia 27.06.2007r.

Uchwała Nr XI/117/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Filii Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tarnowskich Górach z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XI/117/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Filii Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tarnowskich Górach z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.

Na podstawie art. 12, pkt 8i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym       (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5, ust. 5a ustawy z dnia  7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Utworzyć z dniem 1 września 2007 roku Filię Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Tarnowskich Górach z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Z. Nałkowskiej 2.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (29.06.2007)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Kula

Data wprowadzenia: 2007-06-29

Wyświetleń: 988

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Kula, dnia: 2007-06-29

« POWRÓT

WYDRUK