» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XI z dnia 27.06.2007r.

Uchwała Nr XI/115/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół z Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XI/115/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół z Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 1 oraz art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 5, ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Wyrazić zgodę na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia szkół
z Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 wraz z mieniem przekazanym na rzecz Skarbu Państwa.
W skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim kształcących
w zawodach właściwych dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wchodzą szkoły:
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 - kształcąca w zawodach:
- ogrodnik,
- mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.
2. Technikum nr 15 - kształcące w zawodach :
- technik ogrodnik,
- technik rolnik,
- technik agrobiznesu,
- technik żywienia i gospodarstwa domowego,
- technik architektury krajobrazu.
3. Technikum uzupełniające Nr 3 - kształcące w  zawodzie
- technik ogrodnik.


§ 2

Tryb i szczególne warunki przekazania szkół z Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim określi porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu
w Tarnowskich Górach a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr VII/77/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 i kształcących w zawodach właściwych dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (29.06.2007)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Kula

Data wprowadzenia: 2007-06-29

Wyświetleń: 1124

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Kula, dnia: 2007-06-29

« POWRÓT

WYDRUK