» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 r.

Uchwała nr 29/152/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich GórachSymbol: 29/152/2007

Uchwała nr 29/152/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ  
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr  B. Hagera w  Tarnowskich Górach  

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  w związku z § 4 ust. 1 pkt.2) Uchwały nr XXXIII/277/2001 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad dokonywania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski, zmienionej Uchwałą nr XLVI/452/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia zmian do Uchwały nr XXXIII/277/2001 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad dokonywania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Tarnogórski.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Wyrazić zgodę na zakup przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
stołu operacyjnego wraz z oprzyrządowaniem, o wartości około 60.000,00 złotych,
dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

2.       Źródłem finansowania zakupu wymienionego w ust. 1 będą środki własne szpitala.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Barbara Wawrzeńczyk - Anders, dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w dniu 23 marca 2007 r. zwróciła się do Rady Społecznej szpitala z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie wniosku dotyczącego zakupu stołu operacyjnego o wartości około 60.000,00 złotych dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

W związku ze zgłaszanymi częstymi awariami stołu operacyjnego WS-1,
o numerze fabrycznym 23, rok produkcji: 1980, zlecono dokonanie przeglądu
i naprawy sprzętu. Z uwagi na długi okres eksploatacji stołu operacyjnego, wycieki oleju z siłowników a także brak stosownych części zamiennych, co automatycznie wyklucza wariant modernizacji starego sprzętu, Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Bytomiu wydały orzeczenie nr 301/06 o wycofaniu stołu operacyjnego z użytkowania.

Stół operacyjny jest niezbędnym sprzętem medycznym, przeznaczonym
do odpowiedniego ułożenia pacjenta podczas przeprowadzania zabiegów i operacji w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, neurologii, urologii, ginekologii, proktologii, laryngologii, okulistyki, endoskopii, laparoskopii, chirurgii urazowej, onkologicznej, stomatologicznej, plastycznej i wielu innych, zatem sprawny i niezawodny stół operacyjny warunkuje prawidłowe funkcjonowanie Bloku Operacyjnego szpitala, a tym samym gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanej operacji oraz komfort pracy lekarzy i personelu medycznego.

Rada Społeczna działająca przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w dniu 23 marca 2007 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek dyrektora szpitala w sprawie zakupu sprzętu medycznego - stołu operacyjnego wraz z oprzyrządowaniem, o wartości około 60.000,00 złotych, którego źródłem finansowania będą środki własne szpitala, podejmując w tej kwestii uchwałę nr 7/2007.

  

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Wyświetleń: 857

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-19

« POWRÓT

WYDRUK