» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 r.

Uchwała nr 29/151/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie: powołania zespołu opiniującego celem przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2007 roku z zakresu pomocy społecznej.Symbol: 29/151/2007

 

Uchwała nr 29/151/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

            w sprawie: powołania zespołu opiniującego celem przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2007 roku z zakresu pomocy społecznej.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r.) oraz art.  32 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Powołać Zespół ds. opiniowania ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w  2007 roku z zakresu pomocy społecznej w składzie:

 

1.       Artur Maligłówka - Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego - Przewodniczący Zespołu,

2.       Izabela Dittmann - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,

3.       Marzena Witkowska - Dokutowicz - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,

4.       Andrzej Elwart - Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach,

5.       Karolina Wrońska - pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Sekretarz Zespołu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-04-19

Wyświetleń: 806

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-04-19

« POWRÓT

WYDRUK