» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2007 r.

Uchwała nr 17/96/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji w Technikum nr 10 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ogrodnikSymbol: 17/96/2007

Uchwała nr 17/96/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 lutego 2007 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji w Technikum nr 10 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ogrodnik

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji w Technikum nr 10 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ogrodnik.

 

§ 2

 

Zwrócić się do Śląskiego Kuratora Oświaty  o wydanie pozytywnej opinii w sprawie likwidacji w Technikum nr 10 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ogrodnik

 

§ 3

 

Zawiadomić dyrektora i Radę Pedagogiczną o zamiarze likwidacji w Technikum nr 10
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ogrodnik

 

§ 4

 

Zawiadomić rodziców uczniów o zamiarze likwidacji w Technikum nr 10 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ogrodnik

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 17/96/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2007 roku

 

Uchwała nr .............................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia .........................

 

            w sprawie zamiaru likwidacji w Technikum nr 10 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ogrodnik

 

 

            Na podstawie art. 12, pkt. 8, lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zamierza się dokonać z dniem 31 sierpnia 2007 roku w Technikum nr 10 wchodzącym w skład  Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9 likwidacji  zawodów:

a)       technik agrobiznesu

b)       technik rolnik

c)       technik ogrodnik

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-02-23

Wyświetleń: 1007

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-02-23

« POWRÓT

WYDRUK