» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2007 r.

Uchwała nr 17/94/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie: odwołania Pana Jacka Pieczyka ze stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radzionkowie.Symbol: 17/94/2007

Uchwała nr 17/94/2007

 

Zarządu Powiatu

 

w Tarnowskich Górach

 

z dnia 16 lutego 2007 roku

 

w sprawie: odwołania Pana Jacka Pieczyka ze stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radzionkowie.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592  z  2001 r. z późn.  zmian.) oraz art. 38a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.)

 

Zarząd Powiatu

 

uchwala:

 

§ 1

 

Odwołać Pana Jacka Pieczyka ze stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radzionkowie z dniem 28 lutego 2007 roku.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-02-23

Wyświetleń: 856

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-02-23

« POWRÓT

WYDRUK