» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2007 r.

Uchwała nr 17/92/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia – Członka Zarządu Powiatu – Pani Krystyny Kosmali do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej w Krupskim Młynie przy ul. Grzegorzewskiej 3Symbol: 17/92/2007

 

Uchwała nr 17/92/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 lutego 2007 roku

 

 

w sprawie upoważnienia – Członka Zarządu Powiatu – Pani  Krystyny Kosmali do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego  we Wspólnocie Mieszkaniowej w Krupskim Młynie przy ul. Grzegorzewskiej  3

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 95 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

1.       Upoważnić Członka Zarządu Powiatu - Panią Krystynę Kosmalę do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego, w ramach zwykłego zarządu, we Wspólnocie Mieszkaniowej w Krupskim Młynie przy ul. Grzegorzewskiej 3.

2.       Zakreślić zakres zwykłego zarządu do:

a.       jednorazowego podjęcia decyzji o wysokości zaliczki eksploatacyjnej oraz funduszu remontowego w kwocie nie przekraczającej łącznie 3 zł/m2  pow. użyt.

b.       bieżącego podejmowania decyzji w sprawach administrowania Wspólnotą, w ramach środków finansowych nie przekraczających kwot zgromadzonych na rachunku bankowym Wspólnoty.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-02-23

Wyświetleń: 1047

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-02-23

« POWRÓT

WYDRUK