» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja II z dnia 19.12.2006r.

Tytuł:  Uchwała Nr II/29/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Zalacznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1
2) Zalacznik nr 2

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/42/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2007 rok.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/41/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/22/2006Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/40/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr II/19/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zryczałtowanych miesięcznych diet radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/39/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty - Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/38/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Tarnogórskiego Gabriela Tobora.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/37/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Państwa Agnieszkę i Sławomira Kowal na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/36/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez Pana Jacka Wieczorka właściciela Zakładu Usługowego Konserwacja Terenów Zielonych w Bytomiu na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach za bezzasadną.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/35/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie darowizny na rzecz Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ul. Głównej.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/34/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie nabycia do zasobu Powiatu Tarnogórskiego działki gruntu położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Szwedzkiej 2.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/33/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/118/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 listopada 2003r. w sprawie utworzenia strefy aktywności gospodarczej.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/31/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu powiatu tarnogórskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/30/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/28/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/27/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr II/26/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok, przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku" Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2007-01-02

WIĘCEJ »