» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 3/10/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 3/10/2006

Załączniki:
1) Uchwała nr 3/10/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia regula

Data wprowadzenia: 2006-12-14

WIĘCEJ »