» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja I z dnia 27.11.2006r.

Tytuł:  Uchwała Nr I/25/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2006-12-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/24/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów, wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok, do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 rok "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2006-12-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/23/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/22/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/21/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/20/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego i określenia liczby jej członków.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/19/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/18/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury i Sportu i określenia liczby jej członków.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/17/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/16/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Tarnowskich Górach i określenia liczby jej członków.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/15/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Infrastruktury Powiatu.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/14/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji ds. Infrastruktury Powiatu i określenia liczby jej członków.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/13/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/12/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/11/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/10/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i określenia liczby jej członków.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/9/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rozwoju i Promocji Powiatu.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/8/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju i Promocji Powiatu i określenia liczby jej członków.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/6/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/5/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty - Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/2/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr I/1/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-11-30

WIĘCEJ »