» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2024 rok » Zgłoszone projekty

Bezpieczna droga do domu i sklepu - projekt w trakcie weryfikacji - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.Lokalizacja projektu: ul. Wolności w Zbrosławicach w okolicach posesji od nr 119h do nr 121h i dalej droga powiatowa nr 3275 s na odcinku nr 140, gmina Zbrosławice.

Koszt szacunkowy projektu: 328 000 zł.

Opis projektu:

Mieszkańcy miejscowości Zbrosławice od wielu lat proszą o dokończenie budowy chodnika przy ul. Wolności celem zapewnienia bezpieczeństwa przy tej ruchliwej trasie powiatowej.

Na odcinku drogi powiatowej nr 3275 S odcinek nr 140 przy ul. Wolności od posesji nr 119h do nr 121h oraz dalej w stronę ulicy Wieczorka nie ma chodnika pozwalającego na bezpieczne przemieszczanie się uczestników ruchu w postaci pieszych. W celu zapewnienia bezpiecznej drogi do sklepu i domu w tej okolicy konieczne jest przeprowadzenie inwestycji w postaci budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w wariancie projektuj i buduj. Opracowanie będzie zawierać wykonanie nowej nawierzchni chodnika na długości 400 metrów i szerokości nie mniej niż 2,23 metry, a także budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami. Opracowanie będzie zakładać budowę nowej nawierzchni z kostki betonowej, co poprawi walory estetyczne i umożliwi odpowiednie odwodnienie terenu. Nowa nawierzchnia spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych. W stanie projektowym należy wszystkie istniejące elementy uzbrojenia podziemnego w postaci mediów obcych dostosować je do nowej charakterystyki drogi.

Problemem jest istniejący stan drogi powiatowej, która nie posiada w tym miejscu chodnika, co skutkuje pogorszeniem bezpieczeństwa pieszych. Wykonanie nowego chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, walory estetyczne i komfort mieszkańców odpowiednie odwodnienie pozwoli na dłuższe utrzymanie właściwego stanu technicznego chodnika i drogi powiatowej.


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data wprowadzenia: 2023-05-11

Wyświetleń: 497

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2023-03-30
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2023-05-11
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2023-05-11
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2023-05-11
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK