» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2024 rok » Zgłoszone projekty

Wykonanie inwentaryzacji oraz udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Szkolną - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.Lokalizacja projektu: droga powiatowa 2352S ul. Traugutta oraz część ul. Armii Krajowej od ul. Traugutta do ul Szkolnej, gmina Tworóg.

Koszt szacunkowy projektu: 270 000 zł.

Opis projektu:

Zinwentaryzowana i udrożniona kanalizacja deszczowa na ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Szkolną zapewni mieszkańcom lepszy komfort poruszania się tą drogę szczególnie w okresach opadów i roztopów. Przy drodze tej znajduje się czterooddziałowe gminne przedszkole. W czasie opadów i roztopów rodzice z małymi dziećmi wysiadają prosto do błota na poboczy ul. Armii Krajowej. Inwentaryzacja istniejącej kanalizacji posłuży również do opracowania projektu przebudowy drogi wraz z projektem budowy kanalizacji deszczowej na całym opisywanym w projekcie odcinku - 970 mb drogi. Przebudowa drogi powiatowej na wnioskowanym odcinku jest konieczna dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców borykających się z podtopieniami od strony ulicy. Nowa nawierzchnia poprawi komfort i bezpieczeństwo w ruchu drogowym wszystkim mieszkańcom Powiatu oraz naszym gościom.

Zakres projektu został zmodyfikowany tj.: wyłączono z realizacji opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowe, 2352S na odcinku
ul. Traugutta i część ul. Armii Krajowej, od ul. Traugutta do ul. Szkolnej wraz z projektem budowy kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę.


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data wprowadzenia: 2023-05-11

Wyświetleń: 107

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2023-03-30
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2023-05-11
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2023-05-11
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK