» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2024 rok » Zgłoszone projekty

Przebudowa chodnika wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Radzionkowie - po przeprowadzonej weryfikacji projekt nie został skierowany pod głosowanie społeczne.Lokalizacja projektu: ul. Długa od ul. Szymały do ul. Danielecka, gmina Radzionków.

Koszt szacunkowy projektu: 330 000 zł.

Opis projektu:

Zadanie swoim zakresem obejmie wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szer. 3 m o nawierzchni bitumicznej i/lub kostki brukowej bezfazowej. Zadanie będzie wymagało opracowania dokumentacji budowlanej oraz uzyskania stosownych zezwoleń. Z uwagi na niewielki zakres możliwe jest do zrealizowania w roku budżetowym 2024. Całość inwestycji położona jest na gruntach gminnych zajętych pod pas drogi powiatowej ul. Długiej. Do zrealizowania fragmentu ścieżki będzie konieczna przebudowa wyremontowanego chodnika na odcinku około 50 mb. Całość realizacji wpisuje się w strategię związaną z mobilnością rowerową na terenie gmin powiatu oraz GZM.

Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Długiej (droga powiatowa) jest konieczny z uwagi na jego stan techniczny, a w części pasa drogowego po stronie południowej drogi (od ul. Sienkiewicza do Danieleckiej) całkowity jego brak. Biorąc pod uwagę opracowaną wspólnie dla całego Powiatu Tarnogórskiego koncepcję rozwoju dróg rowerowych, odcinek ten należy wykonać, jako ciąg pieszo rowerowy. Całość terenów, na których ma zostać zrealizowana inwestycja jest we władaniu Gminy (zajęte pod drogę powiatową). Wykonanie tego odcinka skomunikuje ścisłe centrum miasta z obiektami handlowymi (market Kaufland, Radzionkowski targ) oraz umożliwi dojście do przystanku autobusowego w ul. Unii Europejskiej. Dla potrzeb mobilności rowerowej centrum miasta zostanie połączone z nowo wybudowaną ścieżką rowerową w ulicy Knosały poprzez istniejący odcinek w ul. Unii Europejskiej.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Anna Konieczko

Data wprowadzenia: 2023-05-11

Wyświetleń: 103

Załączniki:
1) zdjęcie Wprowadził: Anna Konieczko, Dnia: 2023-03-30, Pobrań: 103, Typ: PDF, Rozmiar: 393.01 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2023-03-30
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2023-03-30
Edycja dokumentu: Anna Konieczko, dnia: 2023-05-11
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK