» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2024 rok » Zgłoszone projekty

Tytuł:  Bezpieczna droga do domu i sklepu - projekt w trakcie weryfikacji - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Budowa bieżni do skoku w dal oraz koła do pchnięcia kulą - po przeprowadzonej weryfikacji projekt nie został skierowany pod głosowanie społeczne.

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Budowa szykany drogowej (wyspy wjazdowej) na ulicy Borowej w Miasteczku Śląskim - Brynicy - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Załączniki:
1) zdjęcie Typ: PDF, Rozmiar: 864.19 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Modernizacja obiektu sportowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykonanie inwentaryzacji oraz udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Szkolną - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oświetlenie budowa oraz remont alejek w parku w Nakle Śląskim - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  „Pałacowy Plac Zabaw” - budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Nakle Śląskim - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Załączniki:
1) zdjęcie Typ: PDF, Rozmiar: 564.1 KB
2) zdjęcie 1 Typ: PDF, Rozmiar: 343.37 KB
3) zdjęcie 2 Typ: PDF, Rozmiar: 550.32 KB
4) zdjęcie 3 Typ: PDF, Rozmiar: 741.69 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w mieście Tarnowskie Góry poprzez budowę chodnika, wykonania przejścia dla pieszych oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krupski Młyn - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Załączniki:
1) zdjęcie Typ: PDF, Rozmiar: 429.76 KB
2) zdjęcie 1 Typ: PDF, Rozmiar: 374.17 KB
3) zdjęcie 2 Typ: PDF, Rozmiar: 391.99 KB
4) zdjęcie 3 Typ: PDF, Rozmiar: 377.32 KB
5) zdjęcie 4 Typ: PDF, Rozmiar: 303.21 KB
6) zdjęcie 5 Typ: PDF, Rozmiar: 481.22 KB
7) zdjęcie 6 Typ: PDF, Rozmiar: 526.45 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Przebudowa chodnika wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Radzionkowie - po przeprowadzonej weryfikacji projekt nie został skierowany pod głosowanie społeczne.

Załączniki:
1) zdjęcie Typ: PDF, Rozmiar: 393.01 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 3250 S w Kaletach Drutani - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Szkolna Strefa Relaksu dla Uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół - #tarnogorskaSorbona - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Załączniki:
1) zdjęcie Typ: PDF, Rozmiar: 994.52 KB
2) zdjęcie 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1165.03 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ułożenie nakładki asfaltowo-betonowej, remont kapitalny odcinka drogi powiatowej 3223S - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Leśnej w Ossach - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne.

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
POWRÓT