» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2023

Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: KNZ.K.1711.3.1.2023

Data dokumentu: 2023-07-28

Data wprowadzenia: 2023-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Powiatowym Zespole Obsługi Oświaty

Symbol: KNZ.K.1711.3.2.2023

Data dokumentu: 2023-07-21

Data wprowadzenia: 2023-07-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: KNZ.K.1711.2.2023

Data dokumentu: 2023-07-04

Data wprowadzenia: 2023-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty

Symbol: KNZ.K.1711.1.2.2023

Data dokumentu: 2023-04-13

Data wprowadzenia: 2023-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wystąpienie pokontrolne Wieloprofilowego Zespołu Szkół

Symbol: KNZ.K.1711.1.1.2023

Data dokumentu: 2023-04-13

Data wprowadzenia: 2023-04-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: KNZ.K.1711.6.2.2022

Data dokumentu: 2023-02-13

Data wprowadzenia: 2023-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Symbol: KNZ.K.1711.6.1.2022

Data dokumentu: 2023-02-13

Data wprowadzenia: 2023-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej w Tarnowskich Górach

Symbol: KNZ.K.1711.7.1.2022

Data dokumentu: 2023-01-20

Data wprowadzenia: 2023-01-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o wynikach kontroli w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświat w Tarnowskich Górach

Symbol: KNZ.K.1711.7.2.2022

Data dokumentu: 2023-01-20

Data wprowadzenia: 2023-01-23

WIĘCEJ »
POWRÓT