» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2023 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 49/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 49/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 49/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 162.28 KB

Data dokumentu: 2023-12-28

Data wprowadzenia: 2023-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 48/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia

Symbol: 48/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 48/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 164.56 KB

Data dokumentu: 2023-12-12

Data wprowadzenia: 2023-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 47/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Biurze Kultury i Kontaktów z Mediami

Symbol: 47/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 47/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 164.93 KB

Data dokumentu: 2023-12-12

Data wprowadzenia: 2023-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 46/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 46/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 46/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 158.91 KB

Data dokumentu: 2023-12-07

Data wprowadzenia: 2023-12-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 44/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji

Symbol: 44/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 164.03 KB

Data dokumentu: 2023-11-28

Data wprowadzenia: 2023-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 43/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Tarnogórskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

Symbol: 43/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 43/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 172.69 KB

Data dokumentu: 2023-11-23

Data wprowadzenia: 2023-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 42/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2023

Symbol: 42/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 42/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 173.2 KB

Data dokumentu: 2023-11-10

Data wprowadzenia: 2023-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 41/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 41/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 41/2023 z dnia 6 listopada 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 165.94 KB

Data dokumentu: 2023-11-06

Data wprowadzenia: 2023-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 40/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 40/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 40/2023 z dnia 27 października 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 180.02 KB

Data dokumentu: 2023-10-27

Data wprowadzenia: 2023-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 39/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 października 2023 roku w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 39/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 39/2023 z dnia 25 października 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 307.66 KB

Data dokumentu: 2023-10-25

Data wprowadzenia: 2023-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 38/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 października 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji

Symbol: 38/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 38/2023 z dnia 16 października 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 165.36 KB

Data dokumentu: 2023-10-16

Data wprowadzenia: 2023-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 37/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 3 października 2023 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat tarnogórski w roku 2023

Symbol: 37/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 37/2023 z dnia 3 października 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 170.4 KB

Data dokumentu: 2023-10-03

Data wprowadzenia: 2023-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 36/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach"

Symbol: 36/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 36/2023 z dnia 27 września 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 166.67 KB

Data dokumentu: 2023-09-27

Data wprowadzenia: 2023-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 35/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 września 2023 roku w sprawie opracowania zaleceń Starosty Tarnogórskiego do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Symbol: 35/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 35/2023 z dnia 18 września 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 303.91 KB

Data dokumentu: 2023-09-18

Data wprowadzenia: 2023-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 34/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego w formie treningu stałego dyżuru pod kryptonimem "Neptun 2023"

Symbol: 34/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 34/2023 z dnia 14 września 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 168.95 KB

Data dokumentu: 2023-09-14

Data wprowadzenia: 2023-09-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 32/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 września 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji

Symbol: 32/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 32/2023 z dnia 4 września 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 167.31 KB

Data dokumentu: 2023-09-04

Data wprowadzenia: 2023-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 31/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 września 2023 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 31/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 31/2023 z dnia 4 września 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.1 KB

Data dokumentu: 2023-09-04

Data wprowadzenia: 2023-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 30/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie Zespołu MDR w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 30/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 30/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 162.65 KB

Data dokumentu: 2023-08-23

Data wprowadzenia: 2023-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 29/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Powiecie Tarnogórskim

Symbol: 29/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 29/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 985.59 KB

Data dokumentu: 2023-08-10

Data wprowadzenia: 2023-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 28/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z późn. zm.

Symbol: 28/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 28/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 348.87 KB

Data dokumentu: 2023-07-18

Data wprowadzenia: 2023-07-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 27/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18.04.2012 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 27/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 156.85 KB

Data dokumentu: 2023-06-15

Data wprowadzenia: 2023-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 26/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 26/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 5 czerwca 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 166.41 KB

Data dokumentu: 2023-06-05

Data wprowadzenia: 2023-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 25/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 25/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 30 maja 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 300 KB

Data dokumentu: 2023-05-30

Data wprowadzenia: 2023-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 24/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. wprowadzającego Regulamin Pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 24/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 15 maja 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 351.39 KB

Data dokumentu: 2023-05-15

Data wprowadzenia: 2023-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 23/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą

Symbol: 23/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 23/2023 z dnia 10 maja 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 159.22 KB

Data dokumentu: 2023-05-10

Data wprowadzenia: 2023-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 22/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.04.2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pomocy konsumentom w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Symbol: 22/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 22/2023 z dnia 2 maja 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 160.34 KB

Data dokumentu: 2023-05-02

Data wprowadzenia: 2023-05-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 21/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 21/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 241.61 KB

Data dokumentu: 2023-04-24

Data wprowadzenia: 2023-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 20/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia składu osobowego pocztu sztandarowego Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 20/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 20/2023 z 24 kwietnia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 161.27 KB

Data dokumentu: 2023-04-24

Data wprowadzenia: 2023-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 19/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pomocy konsumentom w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Symbol: 19/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 520.93 KB

Data dokumentu: 2023-04-12

Data wprowadzenia: 2023-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 18/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 18/2023

Załączniki:
1) Zarządzienie nr 18/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 kwietnia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 299.97 KB

Data dokumentu: 2023-04-07

Data wprowadzenia: 2023-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 17/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 72/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przyjęcia zasad organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 17/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 31 marca 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 154.97 KB

Data dokumentu: 2023-03-31

Data wprowadzenia: 2023-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 16/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 16/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 16 marca 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 157.49 KB

Data dokumentu: 2023-03-16

Data wprowadzenia: 2023-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 15/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, prowadzonym na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego w 2023 roku

Symbol: 15/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 15 marca 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 157.75 KB

Data dokumentu: 2023-03-15

Data wprowadzenia: 2023-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 14/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2023

Symbol: 14/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 14 marca 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 170.95 KB

Data dokumentu: 2023-03-14

Data wprowadzenia: 2023-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie określenia zasad racjonalnego gospodarowania energią i mediami w budynkach Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 13/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 9 marca 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 169.69 KB

Data dokumentu: 2023-03-09

Data wprowadzenia: 2023-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 12/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.01.2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego i prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 12/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 161.31 KB

Data dokumentu: 2023-02-27

Data wprowadzenia: 2023-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.01.2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego i prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 10/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 17 lutego 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 158.04 KB

Data dokumentu: 2023-02-17

Data wprowadzenia: 2023-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 11/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: 11/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 21 lutego 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 166.43 KB

Data dokumentu: 2023-02-21

Data wprowadzenia: 2023-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 9/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 9/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia procedury inkasa opłaty skarbowej oraz trybu rozliczenia poboru opłaty skarbowej

Symbol: 9/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 155.26 KB

Data dokumentu: 2023-02-14

Data wprowadzenia: 2023-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 8/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.01.2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 8/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 156.43 KB

Data dokumentu: 2023-01-30

Data wprowadzenia: 2023-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 7/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 7/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 160 KB

Data dokumentu: 2023-01-25

Data wprowadzenia: 2023-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 6/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31.07.2012 r. w sprawie prowadzenia metryki sprawy w postępowaniu administracyjnym i podatkowym w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: 6/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 165.46 KB

Data dokumentu: 2023-01-25

Data wprowadzenia: 2023-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 5/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą.

Symbol: 5/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 161.67 KB

Data dokumentu: 2023-01-23

Data wprowadzenia: 2023-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 4/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji

Symbol: 4/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 159.69 KB

Data dokumentu: 2023-01-23

Data wprowadzenia: 2023-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 3/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Tarnogórskiego nr 29/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach"

Symbol: 3/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 226.79 KB

Data dokumentu: 2023-01-17

Data wprowadzenia: 2023-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 2/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 649.96 KB

Data dokumentu: 2023-01-13

Data wprowadzenia: 2023-01-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2023 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kończący służbę przygotowawczą dla kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 1/2023

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku Typ: PDF, Rozmiar: 160.9 KB

Data dokumentu: 2023-01-13

Data wprowadzenia: 2023-01-13

WIĘCEJ »
POWRÓT