» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 260/1768/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2006 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr LV/585/2006 Rady Powiatu z dnia 24 października 2006 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006r, zmian przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego, zmian w planie przychodach i wydatkach zakładu budżetowego na 2006 rok, zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006r. do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok".

Symbol: 260/1768/2006

Załączniki:
1) Uchwała nr 260/1768/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2006 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały nr LV/585/2006 Rady Powiatu z dnia (...)

Data wprowadzenia: 2006-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1769/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego do uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok" oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok do uchwały nr XLIV/424/2005 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.

Symbol: 260/1769/2006

Załączniki:
1) Uchwała nr 260/1769/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków (...)

Data wprowadzenia: 2006-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1770/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok.

Symbol: 260/1770/2006

Załączniki:
1) Uchwała nr 260/1770/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok

Data wprowadzenia: 2006-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1771/2006 Zarządu Powiatu w Tarnogórskich Górach z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Tarnogórskiego na miesiąc listopad 2006 roku

Symbol: 260/1771/2006

Data wprowadzenia: 2006-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1775/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2006 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej powołanej Uchwałą nr 148/1059/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem składników majątkowych Powiatu Tarnogórskiego, zmienionej Uchwałą nr 218/1507/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2006 roku.

Symbol: 260/1775/2006

Data wprowadzenia: 2006-11-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1774/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2006 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania Stypendium Edukacyjnego dla uczniów na rok szkolny 2006/2007

Symbol: 260/1774/2006

Data wprowadzenia: 2006-11-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 260/1773/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 października 2006 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania Stypendium Edukacyjnego dla studentów na rok akademicki 2006/2007

Symbol: 260/1773/2006

Data wprowadzenia: 2006-11-10

WIĘCEJ »