» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2006 r.

Uchwała nr 259/1766/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2006 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006r, zmian przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego, zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok, zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006r. do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok"Symbol: 259/1766/2006

Uchwała nr 259/1766/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 23 października 2006 roku

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006r, zmian przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego, zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok, zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006r. do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok"

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

Do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006r, zmian przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego, zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok, zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006r. do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok" w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1. DOCHODY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO:

 

jest:

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

Dział 801 - Oświata i wychowanie

3 588 098

0

414 926

4 003 024

 

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

2 845 808

0

414 926

3 260 734

 

 

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów)

1 936 561

 

282 355

2 218 916

 

 

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów)

909 247

 

132 571

1 041 818

Ogółem dochody powiatu

102 899 611

181 016

914 628

103 633 223

 

 

winno być:

 

 

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

Dział 801 - Oświata i wychowanie

3 588 098

 

506 113

4 094 211

 

rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

4 080

 

16 059

20 139

 

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań własnych zdań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł

3 800

 

16 059

19859

 

 

 

 

 

 

 

 

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

18 479

 

21 533

40 012

 

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań własnych zdań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł

11 669

 

21 533

33 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

700 248

 

53 595

753 843

 

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań własnych zdań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł

0

 

53 595

53 595

 

 

 

 

 

 

 

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

2 845 808

0

414 926

3 260 734

 

 

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów)

1 936 561

 

282 355

2 218 916

 

 

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów)

909 247

 

132 571

1 041 818

Ogółem dochody powiatu

102 899 611

181 016

1 005 815

103 724 410

 

 

2. WYDATKI POWIATU TARNOGÓRSKIEGO:

jest:

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

Dział 801 - Oświata i wychowanie

44 970 073

345 000

594 723

45 219 796

 

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

8 012 584

0

18 926

8 031 510

 

 

wydatki majątkowe

343 847

 

18 926

362 773

 

 

 

 

 

 

 

 

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

22 622 130

345 000

160 871

22 438 001

 

 

wydatki bieżące

21 116 835

 

160 871

21 277 706

 

 

w tym:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

17 001 380

 

123 951

17 125 331

 

 

wydatki majątkowe

1 505 295

345 000

 

1 160 295

 

 

 

 

 

 

 

 

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

3 950 214

 

414 926

4 365 140

 

 

wydatki bieżące

3 942 699

 

414 926

4 357 625

Ogółem wydatki powiatu

110 472 932

708 281

1 441 893

111 206 544

 

winno być:

 

Wyszczególnienie

Plan przed zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

Dział 801 - Oświata i wychowanie

44 970 073

345 000

685 910

45 310 983

 

rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

1 381 360

 

16 059

1 397 419

 

 

wydatki bieżące

1 381 360

 

16 059

1 397 419

 

 

 

 

 

 

 

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

8 012 584

0

40 459

8 053 043

 

 

wydatki bieżące

7 668 737

 

21 533

7 690 270

 

 

wydatki majątkowe

343 847

 

18 926

362 773

 

 

 

 

 

 

 

 

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

22 622 130

345 000

214 466

22 491 596

 

 

wydatki bieżące

21 116 835

 

214 466

21 331 301

 

 

w tym:  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

17 001 380

 

123 951

17 125 331

 

 

wydatki majątkowe

1 505 295

345 000

 

1 160 295

 

 

 

 

 

 

 

 

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

3 950 214

 

414 926

4 365 140

 

 

wydatki bieżące

3 942 699

 

414 926

4 357 625

Ogółem wydatki powiatu

110 472 932

708 281

1 533 080

111 297 731

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2006-10-24

Wyświetleń: 786

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-10-24

« POWRÓT

WYDRUK