» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 259/1766/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2006 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006r, zmian przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego, zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok, zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006r. do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok"

Symbol: 259/1766/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 259/1767/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 października 2006 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 259/;1767/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-24

WIĘCEJ »