» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2022 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 62/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności związanych z poszczególnymi przetargami na zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: 62/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 27 grudnia 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 166.24 KB

Data dokumentu: 2022-12-27

Data wprowadzenia: 2022-12-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 61/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Tarnogórskiego nr 29/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach"

Symbol: 61/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 292.54 KB

Data dokumentu: 2022-12-15

Data wprowadzenia: 2022-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 60/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w 2023 roku

Symbol: 60/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 60/2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 161.57 KB

Data dokumentu: 2022-12-06

Data wprowadzenia: 2022-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 59/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Powiatowego Konserwatora Zabytków

Symbol: 59/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 162.73 KB

Data dokumentu: 2022-12-05

Data wprowadzenia: 2022-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 58/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 58/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 227.64 KB

Data dokumentu: 2022-12-01

Data wprowadzenia: 2022-12-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 57/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z późn. zm.

Symbol: 57/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 356.45 KB

Data dokumentu: 2022-11-21

Data wprowadzenia: 2022-11-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 56/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Symbol: 56/2022

Załączniki:
1) zarządzenie nr 56/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 218.66 KB

Data dokumentu: 2022-11-18

Data wprowadzenia: 2022-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 55/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 października 2022 w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 55/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 24 października 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 174.76 KB

Data dokumentu: 2022-10-24

Data wprowadzenia: 2022-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 54/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 54/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 20 października 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 174.4 KB

Data dokumentu: 2022-10-20

Data wprowadzenia: 2022-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 53/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach

Symbol: 53/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 18 października 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 214.22 KB

Data dokumentu: 2022-10-18

Data wprowadzenia: 2022-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 51/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w roku 2021

Symbol: 51/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 5 października 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 168.21 KB

Data dokumentu: 2022-10-05

Data wprowadzenia: 2022-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 52/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 października 2022 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 52/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 52/2022 z dnia 5 października 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 160.39 KB

Data dokumentu: 2022-10-05

Data wprowadzenia: 2022-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 3 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 50/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 3 października 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 531.34 KB

Data dokumentu: 2022-10-03

Data wprowadzenia: 2022-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 49/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 września 2022 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego doskonalącego pod kryptonimem "Salamandra 2022"

Symbol: 49/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 49/2022 z dnia 9 września 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 170.27 KB

Data dokumentu: 2022-09-09

Data wprowadzenia: 2022-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 47/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 47/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.57 KB

Data dokumentu: 2022-08-29

Data wprowadzenia: 2022-08-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 45/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 45 z dnia 10 sierpnia 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 174.66 KB

Data dokumentu: 2022-08-10

Data wprowadzenia: 2022-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 44/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego nr 29/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach"

Symbol: 44/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 461.24 KB

Data dokumentu: 2022-07-29

Data wprowadzenia: 2022-08-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 43/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach

Symbol: 43/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 157.56 KB

Data dokumentu: 2022-07-25

Data wprowadzenia: 2022-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 42/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych

Symbol: 42/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 25 lipca 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 842.39 KB

Data dokumentu: 2022-07-25

Data wprowadzenia: 2022-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 41/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie planowania i sprawozdawczości z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych

Symbol: 41/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 22 lipca 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 385.58 KB

Data dokumentu: 2022-07-22

Data wprowadzenia: 2022-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 40/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 67/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad i trybu przeprowadzenia kontroli zewnętrznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Symbol: 40/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 22 lipca 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 164.29 KB

Data dokumentu: 2022-07-22

Data wprowadzenia: 2022-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 39/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zasad postępowania w trakcie kontroli organów kontroli zewnętrznej

Symbol: 39/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 22 lipca 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 176.65 KB

Data dokumentu: 2022-07-22

Data wprowadzenia: 2022-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 38/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 66/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 października 2020 roku w sprawie szczególnych zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

Symbol: 38/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 22 lipca 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 164.45 KB

Data dokumentu: 2022-07-22

Data wprowadzenia: 2022-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 37/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych

Symbol: 37/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 22 lipca 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 774.34 KB

Data dokumentu: 2022-07-22

Data wprowadzenia: 2022-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 36/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Katastru Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji

Symbol: 36/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.1 KB

Data dokumentu: 2022-07-19

Data wprowadzenia: 2022-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 35/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Referatu Katastru Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji

Symbol: 35/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 174.5 KB

Data dokumentu: 2022-07-19

Data wprowadzenia: 2022-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 34/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 34/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.89 KB

Data dokumentu: 2022-07-19

Data wprowadzenia: 2022-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 32/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 117/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 32/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 21 czerwca 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 160.23 KB

Data dokumentu: 2022-06-21

Data wprowadzenia: 2022-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 31/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 31/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 20 czerwca 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 315.64 KB

Data dokumentu: 2022-06-20

Data wprowadzenia: 2022-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 30/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 30/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 15 czerwca 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 314.2 KB

Data dokumentu: 2022-06-15

Data wprowadzenia: 2022-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 29/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 29/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.47 KB

Data dokumentu: 2022-06-13

Data wprowadzenia: 2022-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 28/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 28/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Typ: PDF, Rozmiar: 164.07 KB

Data dokumentu: 2022-06-07

Data wprowadzenia: 2022-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 27/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określania struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 27/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Typ: PDF, Rozmiar: 225.91 KB

Data dokumentu: 2022-05-24

Data wprowadzenia: 2022-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 26/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 26/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 17 maja 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.89 KB

Data dokumentu: 2022-05-17

Data wprowadzenia: 2022-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 25/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 25/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 16 maja 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 162.91 KB

Data dokumentu: 2022-05-16

Data wprowadzenia: 2022-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 24/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia analizy i oceny dokumentacji Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka", Szkoły Policealnej MEDUS, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji "Siódemka" w Tarnowskich Górach

Symbol: 24/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 28 kwietnia Typ: PDF, Rozmiar: 166.22 KB

Data dokumentu: 2022-04-28

Data wprowadzenia: 2022-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 23/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 26 kwietnia Typ: PDF, Rozmiar: 163.08 KB

Data dokumentu: 2022-04-26

Data wprowadzenia: 2022-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 22/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 22/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. Typ: PDF, Rozmiar: 157.58 KB

Data dokumentu: 2022-04-21

Data wprowadzenia: 2022-04-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 19/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 77/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 19/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Typ: PDF, Rozmiar: 228.8 KB

Data dokumentu: 2022-03-31

Data wprowadzenia: 2022-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 18/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.08.2018 r. w sprawie ustalenia procedury podawania do publicznej wiadomości ogłoszeń podmiotów zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 18/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 18/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 163.68 KB

Data dokumentu: 2022-03-18

Data wprowadzenia: 2022-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 17/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.03.2022 roku w sprawie ustalenia budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2022

Symbol: 17/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 10.03.2022 r. Typ: PDF, Rozmiar: 170.48 KB

Data dokumentu: 2022-03-10

Data wprowadzenia: 2022-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 16/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13.06.2019r. wprowadzającego Regulamin Pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 16/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 7 marca 2022 r. Typ: PDF, Rozmiar: 167.62 KB

Data dokumentu: 2022-03-07

Data wprowadzenia: 2022-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 15/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Biura Kadr

Symbol: 15/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 4 marca 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 158.6 KB

Data dokumentu: 2022-03-04

Data wprowadzenia: 2022-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 14/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.03.2022 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związki z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Symbol: 14/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 1 marca 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 163.89 KB

Data dokumentu: 2022-03-01

Data wprowadzenia: 2022-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Zespole ds. Edukacji w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi

Symbol: 13/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 13/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 163.98 KB

Data dokumentu: 2022-02-25

Data wprowadzenia: 2022-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 12/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli w stowarzyszeniach i fundacjach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Symbol: 12/2022

Załączniki:
1) Załącznik nr 12/2022 z dnia 25.02.2022 Typ: PDF, Rozmiar: 328.16 KB

Data dokumentu: 2022-02-25

Data wprowadzenia: 2022-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Symbol: 10/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 161.55 KB

Data dokumentu: 2022-02-11

Data wprowadzenia: 2022-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 9/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, prowadzonym na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego w 2022 roku.

Symbol: 9/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 9/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 157.46 KB

Data dokumentu: 2022-02-09

Data wprowadzenia: 2022-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 8/2022 Starosty Tarnogórskiego w sprawie przyjęcia procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 8/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 8/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 546.34 KB

Data dokumentu: 2022-02-08

Data wprowadzenia: 2022-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 6/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora w Biurze ds. Pracowników Oświaty

Symbol: 6/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 6/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 158.97 KB

Data dokumentu: 2022-01-31

Data wprowadzenia: 2022-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 5/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 5/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku Typ: PDF, Rozmiar: 156.24 KB

Data dokumentu: 2022-01-28

Data wprowadzenia: 2022-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 4/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski i na jego zlecenie

Symbol: 4/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 4/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 158.92 KB

Data dokumentu: 2022-01-27

Data wprowadzenia: 2022-01-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 3/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Symbol: 3/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 3/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 167.3 KB

Data dokumentu: 2022-01-27

Data wprowadzenia: 2022-01-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25.01.2022 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Symbol: 2/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 25 stycznia 2022 Typ: PDF, Rozmiar: 173.69 KB

Data dokumentu: 2022-01-25

Data wprowadzenia: 2022-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 1/2022

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2022 Typ: PDF, Rozmiar: 162.28 KB

Data dokumentu: 2022-01-13

Data wprowadzenia: 2022-01-13

WIĘCEJ »
POWRÓT