» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2022 rok » Zgłoszone projekty

Tytuł:  Bezpieczniej w Ptakowicach - po przeprowadzonej weryfikacji projekt nie został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Dalszy etap remontu drogi powiatowej 3235S - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Gościu, siądź pod mym liściem...- montaż obiektów małej architektury parkowej w Brynku wraz z remontem ogrodzenia ogrodu botanicznego - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Historia w kamieniu. Naprawa ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, odtworzenie alejek oraz zabezpieczenie zabytkowych nagrobków przed dalszym niszczeniem - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Mini tężnia solankowa w Parku Hutnika - po przeprowadzonej weryfikacji projekt nie został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Poprawa Bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w mieście Tarnowskie Góry poprzez budowę chodnika, wykonanie przejścia dla pieszych oraz zakup i montaż 12 radarowych wyświetlaczy prędkości - projekt wycofany przez wnioskodawcę

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych tj. ulic: Dworcowej, Tarnogórskiej i Szczotki w Ożarowicach - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rehabilitacja i usprawnianie mieszkańców powiatu tarnogórskiego w wieku powyżej 60 lat lub po przebytej infekcji COVID19 - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Remont chodnika przy ulicy Dworcowej - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Remont chodnika przy ulicy Górniczej (3301S) - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Remont chodnika wzdłuż ul. Kużaja od ul. Gwarków do przedszkola przy ul. Kużaja 15 - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Remont ogrodzenia oraz bram wjazdowych do zabytkowego parku w Nakle Śląskim - etap I” - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rewitalizacja Parku Piny - po przeprowadzonej weryfikacji projekt nie został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sensoryczny plac zabaw i ogród dla dzieci z autyzmem - po przeprowadzonej weryfikacji projekt został skierowany pod głosowanie społeczne

Data wprowadzenia: 2021-09-01

WIĘCEJ »
POWRÓT