» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 sierpnia 2006 r.

Tytuł:  Uchwała nr 244/1696/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/1630/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego do uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok" oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok do uchwały nr XLIV/424/2005 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.

Symbol: 244/1696/2006

Data wprowadzenia: 2006-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1695/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.

Symbol: 244/1695/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 244/1694/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie: zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Świerklaniec ”.

Symbol: 244/1694/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uhwała nr 244/1693/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych dróg położonych na obszarze Miasta Gliwice

Symbol: 244/1693/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1691/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Internatu w Zespole Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim.

Symbol: 244/1691/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1690/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/479/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.” z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 244/1690/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1689/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 sierpnia 2006 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 244/1689/2006

Data wprowadzenia: 2006-09-28

WIĘCEJ »