» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2021 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2021 roku

Tytuł:  Uchwała nr 162/850/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028

Symbol: 162/850/2021

Załączniki:
1) 162/850/2021
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2021-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 162/849/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok

Symbol: 162/849/2021

Załączniki:
1) 162/849/2021
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2021-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 162/848/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych

Symbol: 162/848/2021

Załączniki:
1) 162/848/2021

Data wprowadzenia: 2021-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 162/847/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2021 - 2023"

Symbol: 162/847/2021

Załączniki:
1) 162/847/2021
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2021-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 162/846/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: 162/846/2021

Załączniki:
1) 162/846/2021

Data wprowadzenia: 2021-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 162/845/2021 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Bizoń

Symbol: 162/845/2021

Załączniki:
1) 162/845/2021

Data wprowadzenia: 2021-01-22

WIĘCEJ »