» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2021 rok

Sesja w dniu 28 września 2021 rokuData: 28 września 2021 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 26 sierpnia 2021 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie tarnogórskim na lata 2021-2024” (druk nr 62/2021).
5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 3301S ulicy Górniczej w Tarnowskich Górach kategorii drogi powiatowej (druk nr 55/2021).
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2022 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (druk nr 61/2021).
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30.06.2021r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok (druk nr 67/2021).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 (druk nr 68/2021).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody „Orła i Róży” dla Chóru Mieszanego „Harfa” w Radzionkowie (druk nr 63/2021).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody „Orła i Róży” dla Stowarzyszenia Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej przy Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach (druk nr 64/2021).
13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią J.G.-K. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie (druk nr 65/2021).
14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią A.P. na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie (druk nr 66/2021).
15. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
17. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
18. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: Sesje Powiat Tarnogórski (tarnogorski.pl).


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2021-09-21

Wyświetleń: 686

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2021-09-21

« POWRÓT

WYDRUK