» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2021 rok

Sesja w dniu 26 sierpnia 2021 rokuData: 26 sierpnia 2021 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 24 czerwca 2021 roku.
4. Informacja dotycząca działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, ze szczególnym uwzględnieniem wyniku finansowego Spółki za 2020 rok oraz zadań inwestycyjnych i dostosowania WSP S.A. do wymogów określonych w stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok (druk nr 58/2021).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 (druk nr 59/2021).
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 56/2021).
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 57/2021).
9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
11. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
12. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: Sesje Powiat Tarnogórski (tarnogorski.pl).


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2021-08-19

Wyświetleń: 569

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2021-08-19

« POWRÓT

WYDRUK