» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2021 rok

Sesja w dniu 23 lutego 2021 rokuData: 23 lutego 2021 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 26 stycznia 2021 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2020 roku (druk nr 7/2021).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok (druk nr 16/2021).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2021-2028 (druk nr 17/2021).
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i procedur budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 5/2021).
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (druk nr 6/2021).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (druk nr 14/2021).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 (druk nr 8/2021).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 26 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 (druk nr 9/2021).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 (druk nr 10/2021).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7 (druk nr 11/2021).
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego "Centrum Edukacji, Terapii i Rozwoju Dziecka" w Tarnowskich Górach (druk nr 12/2021).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 (druk nr 13/2021).
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez pana Piotra Sterkowskiego (druk nr 15/2021).
17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
20. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://sesja.tarnogorski.pl/.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2021-04-14

Wyświetleń: 801

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2021-02-16
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2021-04-14
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK