» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2021 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 77/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 77/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 77/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Typ: PDF, Rozmiar: 529.93 KB

Data dokumentu: 2021-12-30

Data wprowadzenia: 2021-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 75/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 75/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 75/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 502.55 KB

Data dokumentu: 2021-12-22

Data wprowadzenia: 2021-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 73/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 73/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 73/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 143.72 KB

Data dokumentu: 2021-12-14

Data wprowadzenia: 2021-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 72/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 72/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 72/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 251.28 KB

Data dokumentu: 2021-12-14

Data wprowadzenia: 2021-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 70/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji

Symbol: 70/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 70/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 141.2 KB

Data dokumentu: 2021-12-10

Data wprowadzenia: 2021-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 69/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji

Symbol: 69/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 69/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 141.25 KB

Data dokumentu: 2021-11-24

Data wprowadzenia: 2021-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 64/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wyłonienia kandydata kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji

Symbol: 64/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 64/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 140.77 KB

Data dokumentu: 2021-11-09

Data wprowadzenia: 2021-11-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 63/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 63/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 63/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 211.24 KB

Data dokumentu: 2021-10-26

Data wprowadzenia: 2021-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 62/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 października 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Symbol: 62/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 62/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 144.89 KB

Data dokumentu: 2021-10-25

Data wprowadzenia: 2021-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 60/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 października 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji

Symbol: 60/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 60/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 148.31 KB

Data dokumentu: 2021-10-05

Data wprowadzenia: 2021-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 59/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Starosty dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w roku 2021

Symbol: 59/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 59/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 165.16 KB

Data dokumentu: 2021-10-04

Data wprowadzenia: 2021-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 56/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 56/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 56/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 211.55 KB

Data dokumentu: 2021-09-22

Data wprowadzenia: 2021-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 55/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 września 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 55/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 55/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 208.67 KB

Data dokumentu: 2021-09-21

Data wprowadzenia: 2021-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 54/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7 września 2021 roku w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli w stowarzyszeniach i fundacjach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Symbol: 54/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 54/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 320.09 KB

Data dokumentu: 2021-09-07

Data wprowadzenia: 2021-09-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 53/2021 Starosty Tarnogórskiego z dna 3 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. rekrutacji Uczestników Projektu nr RPSL.11.02.01-24-07G2/17 pn. " Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z późn.zm.

Symbol: 53/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 53/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 167.6 KB

Data dokumentu: 2021-09-03

Data wprowadzenia: 2021-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 49/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie odwołania Zastępcy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Symbol: 49/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 49/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 125.35 KB

Data dokumentu: 2021-07-19

Data wprowadzenia: 2021-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 47/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 47/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 47/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 133.82 KB

Data dokumentu: 2021-07-08

Data wprowadzenia: 2021-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 46/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 07 lipca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 46/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 46/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 174.41 KB

Data dokumentu: 2021-07-07

Data wprowadzenia: 2021-07-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 45/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do Spraw Dostępności

Symbol: 45/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 45/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 185.61 KB

Data dokumentu: 2021-07-02

Data wprowadzenia: 2021-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 42/2021 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania pomocy konsumentom w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Symbol: 42/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 42/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 516.16 KB

Data dokumentu: 2021-06-25

Data wprowadzenia: 2021-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 41/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wyznaczenia inspektora systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 41/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 41/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 135.03 KB

Data dokumentu: 2021-06-25

Data wprowadzenia: 2021-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 40/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 40/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 40/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 142.61 KB

Data dokumentu: 2021-06-22

Data wprowadzenia: 2021-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 37/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Rzecznika Prasowego

Symbol: 37/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 37/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 144.08 KB

Data dokumentu: 2021-06-08

Data wprowadzenia: 2021-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 36/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowej organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

Symbol: 36/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 36/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 157.29 KB

Data dokumentu: 2021-06-02

Data wprowadzenia: 2021-06-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 34/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji

Symbol: 34/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 34/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 141.76 KB

Data dokumentu: 2021-05-25

Data wprowadzenia: 2021-05-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 30/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 maja 2021r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 22/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej podległych Powiatowi Tarnogórskiemu, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Symbol: 30/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 30/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 140.46 KB

Data dokumentu: 2021-05-04

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 29/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach"

Symbol: 29/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 29/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 147.33 KB

Data dokumentu: 2021-04-23

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 26/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji

Symbol: 26/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 26/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 140.6 KB

Data dokumentu: 2021-04-02

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 23/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 22.03.2021 r. w sprawie ustanowienia Polityki Antykorupcyjnej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 23/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 23/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 210.72 KB

Data dokumentu: 2021-03-22

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 22/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.03.2021r. w sprawie wprowadzenia szczególnej organizacji działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej podległych Powiatowi Tarnogórskiemu, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SAR-CoV-2

Symbol: 22/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 22/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 260.28 KB

Data dokumentu: 2021-03-19

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 20/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 20/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 20/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 171.08 KB

Data dokumentu: 2021-03-09

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 19/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 79/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu pełnomocników ds. oceny merytorycznej wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej w ramach programu pn. "aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 19/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 141.96 KB

Data dokumentu: 2021-03-09

Data wprowadzenia: 2021-05-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 13/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski i na jego zlecenie

Symbol: 13/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 13/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 152.11 KB

Data dokumentu: 2021-03-02

Data wprowadzenia: 2021-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 11/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 11/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 11/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 184 KB

Data dokumentu: 2021-02-19

Data wprowadzenia: 2021-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski i na jego zlecenie

Symbol: 10/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 188.44 KB

Data dokumentu: 2021-02-18

Data wprowadzenia: 2021-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 7/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby przebywającej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzonym na zlecenie Powiatu Tarnogórskiego w 2021 roku

Symbol: 7/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 7/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 137.35 KB

Data dokumentu: 2021-02-04

Data wprowadzenia: 2021-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Tarnogórski i na jego zlecenie

Symbol: 5/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 140.11 KB

Data dokumentu: 2021-01-29

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 3/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa

Symbol: 3/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 3/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 252.49 KB

Data dokumentu: 2021-01-29

Data wprowadzenia: 2021-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 70/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 października 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej podległych Powiatowi Tarnogórskiemu

Symbol: 2/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 2/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 134.81 KB

Data dokumentu: 2021-01-19

Data wprowadzenia: 2021-01-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2021 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie określenia struktury wewnętrznej i liczby stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 1/2021

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2021 Typ: PDF, Rozmiar: 596.55 KB

Data dokumentu: 2021-01-15

Data wprowadzenia: 2021-01-18

WIĘCEJ »
POWRÓT