» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 128/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.Symbol: EO.0716-7/58/2006

Zarządzenie nr 128/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 27 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Dz.U. z 2006 r. nr 73, poz. 502)

zarządzam co następuje:

§ 1

W § 2 Zarządzenia nr 65/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. skreśla się ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu,
2. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie „ Sławomir Wilk – Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego – Przewodniczący Komisji”.

§ 2

Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

W związku z nowym podziałem organizacyjnym oraz powołaniem nowego składu Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Komisji rozpatrującej wnioski na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Wyświetleń: 1500

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK