» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 125/2006 z dnia 14 grudnia 2006 ws. wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Karchowicach przy ul.Bytomskiej 47Symbol: EO.0716-7/58/2006

ZARZĄDZENIE NR  125/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA 14 GRUDNIA 2006R.

Na podstawie §46 ust. 1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005r. z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Karchowicach przy ul.Bytomskiej 47.

§ 2


W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji:

Józef Korpak   - Starosta Powiatu Tarnogórskiego

Członkowie Komisji: 

Izabela Dittmann  - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Marzena Dokutowicz -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr pełniąca funkcję Sekretarza Komisji

§ 3


Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Karchowicach przy ul.Bytomskiej 47, zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2006 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 stycznia 2006r.

§ 4


Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Wyświetleń: 1591

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK