» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 124/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ws. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: EO.0716-7/57/06

Zarządzenie nr 124/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 20 grudnia 2006r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002r. )  oraz art. 34 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz.1592 z 2001r.)

zarządzam co następuje: 

§ 1

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach wg następujących metod:
1.1.spisu z natury składników majątku wg stanu na dzień 29.12.2006 r. :
a) gotówki w punktach kasowych w budynkach Starostwa przy ul. Karłuszowiec 5 i Mickiewicza 41 w Tarnowskich Górach,
b) znaków opłaty skarbowej,
1.2. potwierdzenia sald rozrachunków z tytułu należności Starostwa oraz opłat z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa wg stanu na dzień 31.12.2006 r.
1. Rodzaj inwentaryzacji: okresowa.
2. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustala się na dzień 29.12.2006 r., natomiast termin zakończenia na dzień 15.01.2007 r.
3. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 2

1. W celu przeprowadzenia czynności objętych procedurą inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
a) Przewodniczący Komisji Franciszek Herman – podinspektor w Wydziale Komunikacji
b) Członek Komisji Agata Mateja – podinspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej
c) Członek Komisji Danuta Stroba – inspektor w Biurze Rady Powiatu
d) Członek Komisji Agnieszka Nolewajka – podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów
e) Członek Komisji Grażyna Wołoszyn – podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów
f) Członek Komisji Barbara Dragon – samodzielny referent w Wydziale Budżetu i Finansów
g) Członek Komisji Janina Knapik – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
2. Prace Komisji będą się odbywały w następujących zespołach:
a) Agata Mateja, Danuta Stroba dla prac określonych w § 1 pkt. 1.1 ppkt a i b,
b) Agnieszka Nolewajka, Grażyna Wołoszyn, Barbara Dragon, Janina Knapik dla prac określonych w § 1 pkt. 1.2.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwetaryzacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Budżetu i Finansów
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Wyświetleń: 1550

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-21
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK