» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 116/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. ws. powołania komisji opiniującej wnioski ws. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007Symbol: EO.0716-7/54/06

ZARZĄDZENIE NR  116/2006
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 9 listopada 2006 roku

Na podstawie § 46 ust.1 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 roku, z późniejszymi zmianami) oraz § 6 ust.5 Uchwały Nr LIII/527/2006 roku Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję opiniującą wnioski w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, z budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007.

§ 2

Wnioski podlegające opiniowaniu dotyczą udzielenia dotacji na realizację prac w obrębie następujących obiektów:

- kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Karchowicach, gm. Zbrosławice
- kaplicy p.w. Bożego Grobu i św. Medarda w Potępie, gm. Krupski Młyn
- masztu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Świerklańcu
- budynku bramnego (obecnej siedziby Urzędu Stanu Cywilnego) na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Świerklańcu
- zespołu pięciu rzeźb wraz z trzema misami fontann na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Świerklańcu
- balustrad tarasów ziemnych na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Świerklańcu
- drewnianego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP  w Miasteczku Śląskim

§ 3

W skład komisji wchodzą:
Przewodniczący Komisji:
  Joachim Ganszyniec – Członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego
Członkowie Komisji:
  Celina Maryńczuk - Powiatowy Konserwator Zabytków
  Henryk Łatowski - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury
  Iwona Borecka - przedstawiciel Wydziału Budżetu i Finansów
  Jan Ochman - przedstawiciel Biura d.s. Inwestycji

§ 4

Komisja zostaje powołana do czasu zakończenia procedury udzielenia dotacji zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dokument utworzono: Powiatowy Konserwator Zabytków
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-11-16

Wyświetleń: 1455

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-11-16

« POWRÓT

WYDRUK